МВС Укрїни. Експертна служба
МВС Укрїни. Експертна служба

У ПОШУКАХ ІСТИНИ БЕЗ ПРАВА НА ПОМИЛКУ

Герб Рівненської області

 

ЗАЯВА
ПРО ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЯКОСТІ.


Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України  (далі Рівненський НДЕКЦ МВС України, або Центр) є державною спеціалізованою установою судової експертизи який: проводить судову експертизу в кримінальному, виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення; проводить експертні дослідження на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних  та фізичних осіб.

Проведення експертних досліджень здійснюється на принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження.

З огляду на зазначене, Рівненський НДЕКЦ МВС України, в особі директора Семчука Андрія Григоровича виступає гарантом реалізації Політики у сфері якості і зобов'язується:
• дотримуватися сталої професійної практики та підтримувати високу якість досліджень (випробувань) з метою задоволення вимог замовників;
• не піддавати персонал НДЕКЦ будь-якому адміністративному, фінансовому або іншому тиску, який міг би вплинути на технічні оцінки та результати випробувань;
• не доручати персоналу НДЕКЦ такі види діяльності, які можуть підірвати довіру замовників до незалежності результатів проведених випробувань;
• виключити будь-який вплив сторонніх осіб чи організацій на процес та результати випробувань;
• приділяти особливу увагу підготовці кваліфікованих спеціалістів для проведення випробувань на високому технічному рівні;
• вимагати від співробітників випробувальної лабораторії своєчасного і досконалого вивчення документації системи управління та дотримання встановленої політики у своїй діяльності;
• сприяти своєчасному виявленню відхилень від системи управління та їх попередження або розробці коригувальних дій для усунення виявлених невідповідностей.

З метою належного функціонування системи управління керівництво Рівненського НДЕКЦ МВС України докладе всіх зусиль для фінансового та організаційного забезпечення:
• дотримання вимог міжнародних і державних технічних регламентів, стандартів, технічних умов та інших нормативних документів;
• неухильного дотримання умов конфіденційності;
• підбору, навчання, стажування, атестування, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу;
• накопичення досвіду експлуатації випробувального (дослідницького) устаткування та засобів вимірювальної техніки, своєчасного та стабільного проведення технічного огляду та планово-попереджувальних ремонтів, а також усунення причин та умов, що призвели до пошкодження такого устаткування, і ефективне здійснення заходів з їх запобігання у майбутньому;
• всебічного аналізу невідповідної роботи з досліджень (випробувань) та ефективного і своєчасного здійснення попереджувальних та коригувальних дій;
• ведення документації і збереження інформації про результати досліджень (випробувань);
• постійного планомірного поліпшення якості досліджень (випробувань), а також особистої відповідальності персоналу Рівненського НДЕКЦ МВС України за якість виконаних робіт.

Директор Рівненського НДЕКЦ МВС України,
кандидат юридичних наук Андрій Семчук.

 • Науково-практичний семінар почеркознавців. 2019-02-15

  14 лютого 2019 року на базі Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України відбувся науково-практичний семінар на тему: «Графологія як метод встановлення діагностичних ознак при дослідженні почерку».У заході взяли участь доцент кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Національного університету «Острозька академія», кандидатом юридичних наук Гонгало Сергій Йосипович та судові експерти сектору почеркознавчих досліджень Рівненського НДЕКЦ .

  Детальніше...

 • КРОКУЄМО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 2019-02-14

  Задля задоволення вимог сучасності керівництво Рівненського НДЕКЦ прийняло рішення покращити якість  послуг, що надаються та довести їх до рівня європейських стандартів. Тож станом на сьогоднішній день, якість комп’ютерно-технічних експертиз уже відповідає вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, надалі планується розширення сфери акредитації за іншими напрямами.

  Детальніше...

 • Економічна експертиза у податкових спорах 2019-02-13

  Рівненський науково-досліднийекспертно-криміналістичний центр МВС України

  Детальніше...

 • Стережіться «євроблях»!!! 2019-02-08

  Впродовж 6-7 лютого  2019 року при здійсненні державної реєстрації (перереєстрації) зняття з обліку фахівцями Рівненського НДЕКЦ МВС України, які приймають участь в державній реєстрації транспортних засобів у територіальному сервісному центрі 5641 в м. Рівне  Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області,  виявлено 3 факти зміни поза умов заводу-виробника ідентифікаційних позначень вузлів і агрегатів транспортних засобів на іноземній реєстрації , так званих «євроблях».

  Детальніше...

 • Рівненський НДЕКЦ отримав енергетичний сертифікат 2019-02-07

  Ефективне використання енергетичних ресурсів є одним із основних пріоритетів розвитку економіки будь-якої країни. Рівненським НДЕКЦ проведено роботи по реконструкції адміністративної будівлі з метою покращення енергетичних показників, встановлених до мінімальних вимог енергетичної ефективності будівель, а саме замінено старе, низькоефективне обладнання на економне сучасне, замінені вікна та двері на енергозберігаючі, проведено теплоізоляцію зовнішніх стін і цоколя, модернізовано систему...

  Детальніше...

 • Психологічний треніг з керівниками середньої ланки 2019-02-06

  Для когось вираз «психологічний тренінг» звучить незрозуміло, по- таємничому, можливо навіть і викликає острах, як будь-що незнайоме і нове. Проте, організація тренінгів в Рівненському НДЕКЦ МВС стала хорошою традицією, оскільки така робота проводиться систематично, але за різними темами і запитами.

  Детальніше...