МВС Укрїни. Експертна служба
МВС Укрїни. Експертна служба

У ПОШУКАХ ІСТИНИ БЕЗ ПРАВА НА ПОМИЛКУ

Герб Рівненської області

 

ЗАЯВА
ПРО ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЯКОСТІ.


Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України  (далі Рівненський НДЕКЦ МВС України, або Центр) є державною спеціалізованою установою судової експертизи який: проводить судову експертизу в кримінальному, виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення; проводить експертні дослідження на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних  та фізичних осіб.

Проведення експертних досліджень здійснюється на принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження.

З огляду на зазначене, Рівненський НДЕКЦ МВС України, в особі директора Семчука Андрія Григоровича виступає гарантом реалізації Політики у сфері якості і зобов'язується:
• дотримуватися сталої професійної практики та підтримувати високу якість досліджень (випробувань) з метою задоволення вимог замовників;
• не піддавати персонал НДЕКЦ будь-якому адміністративному, фінансовому або іншому тиску, який міг би вплинути на технічні оцінки та результати випробувань;
• не доручати персоналу НДЕКЦ такі види діяльності, які можуть підірвати довіру замовників до незалежності, неупередженості, об'єктивності  результатів робіт;
• виключити будь-який вплив сторонніх осіб чи організацій на процес та результати випробувань;
• приділяти особливу увагу підготовці кваліфікованих спеціалістів для проведення випробувань на високому технічному рівні;
• вимагати від співробітників випробувальної лабораторії своєчасного і досконалого вивчення документації системи управління та дотримання встановленої політики у своїй діяльності;
• сприяти своєчасному виявленню відхилень від системи управління та їх попередження або розробці коригувальних дій для усунення виявлених невідповідностей.

Рівненський НДЕКЦ забезпечує виконання судових експертиз, експертних досліджень, випробувань, оцінки відповідності, оцінки майна, майнових прав і здійснення професійної оціночної діяльності, перевірок за обліками знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів, оглядів місця події та участі в інших слідчих (розшукових) діях за встановленими законодавством вимогами та принципами щодо об’єктивності, неупередженості, недискримінаційності, уникнення конфліктів інтересів і впливу на незалежність суджень працівників Рівненського НДЕКЦ, що забезпечується уникненням зовнішніх та внутрішніх впливів і тисків адміністративного, комерційного, фінансового, родинного чи іншого характеру.

З метою належного функціонування системи управління керівництво Рівненського НДЕКЦ МВС України докладе всіх зусиль для фінансового та організаційного забезпечення:
• дотримання вимог міжнародних і державних технічних регламентів, стандартів, технічних умов та інших нормативних документів;
• неухильного дотримання умов конфіденційності;
• підбору, навчання, стажування, атестування, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу;
• накопичення досвіду експлуатації випробувального (дослідницького) устаткування та засобів вимірювальної техніки, своєчасного та стабільного проведення технічного огляду та планово-попереджувальних ремонтів, а також усунення причин та умов, що призвели до пошкодження такого устаткування, і ефективне здійснення заходів з їх запобігання у майбутньому;
• всебічного аналізу невідповідної роботи з досліджень (випробувань) та ефективного і своєчасного здійснення попереджувальних та коригувальних дій;
• ведення документації і збереження інформації про результати досліджень (випробувань);
• постійного планомірного поліпшення якості досліджень (випробувань), а також особистої відповідальності персоналу Рівненського НДЕКЦ МВС України за якість виконаних робіт.

Директор Рівненського НДЕКЦ МВС України,
кандидат юридичних наук Андрій Семчук.

 • « Висновок експерта – надійне джерело доказу » 2019-06-18

  Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами в Україні тягне за собою кримінальну відповідальність. Злочини даної категорії є достатньо поширеними: кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, до яких відносяться зазначені протиправні дії, згідно зі статистикою є одними з найчисельніших злочинів, за які громадяни засуджуються українськими судами.

  Детальніше...

 • Тактика і стратегія кадрової роботи 2019-06-18

  10 червня 2019 року у м. Львів проводився семінар-практикум IV Всеукраїнський з’їзд кадровиків-2019 «Тактика і стратегія кадрової роботи», у якому прийняли участь працівники сектору кадрового забезпечення Рівненського НДЕКЦ МВС України Сілков Андрій Валерійович та Дмитрійчук Микола Сергійович.

  Детальніше...

 • Співпраця слідчого та експерта – запорука успішного виконання експертизи! 2019-06-18

  Ефективне виконання положень кримінального судочинства неможливе без використання органами досудового розслідування спеціальних знань. Однак, організація судової експертизи передбачає здійснення комплексу заходів, що включає її підготовку та проведення, у яких важлива роль належить слідчому.

  Детальніше...

 • Експертна допомога в рамках операції «Мак-2019» 2019-06-13

  «Традиційно» кожного року на початку літа на території Рівненщини стартує всеукраїнська оперативно-профілактична операція «Мак». Незважаючи на профілактичні роботи та активні застереження, які проводяться співробітниками поліції з громадянами щодо незаконного посіву або вирощування нарковмісних рослин на території Рівненської області щорічно виявляється та направляється на експертне дослідження значна кількість незаконних посівів снотворного маку та коноплі. Всі ці рослини на стадії досудового розслідування...

  Детальніше...

 • Домашні живі тварини – об’єкт судової товарознавчої експертизи 2019-06-12

  Оскільки домашні, сільськогосподарські і екзотичні тварини відносяться до категорії матеріальних активів, то для того, щоб визначити реальну вартість конкретної особи, потрібне проведення професійної експертної оцінки. З даною метою проведено тренінг-навчання працівників Експертної служби МВС України на тему: «Визначення вартості домашніх живих тварин».

  Детальніше...

 • XVII Наукова конференція "Львівські хімічні читання -2019" 2019-06-12

  Хімія, це не тільки виконання складних та профільних експертиз, а ще й нелегка наукова робота, котра потребує скрупульозного підходу, серйозного наукового багажу та практичного досвіду у синтезуючих дослідженнях. В період з 3 по 6 червня 2019 року в славетному місті Львові на базі хімічного факультету Національного університету імені Івана Франка відбулася Міжнародна наукова конференції «Львівські хімічні читання 2019». У черговий раз факультет, котрий випустив із своїх стін чимало талановитих науковців, гостинного...

  Детальніше...