МВС Укрїни. Експертна служба
ВЕРСІЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ
uken
МВС Укрїни. Експертна служба

ДОСТОВІРНИЙ ВИСНОВОК - НАДІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ДОКАЗУ!

Герб Рівненської області

 

ЗАЯВА

ПРО ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЯКОСТІ

  Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України є державною спеціалізованою установою судової експертизи який: проводить судову експертизу в кримінальному, виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення; проводить експертні дослідження на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних та фізичних осіб. 

  Проведення експертних досліджень здійснюється на принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження.

  Рівненський науково – дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України в особі директора приймає на себе зобов’язання щодо впровадження політики у сфері конфіденційності інформації. Персонал, що бере участь у проведенні досліджень та експертиз, зобов’язується виконувати вимоги Рівненського науково – дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України щодо забезпечення конфіденційності інформації, співпрацює із замовниками або їхніми представниками щодо проведення досліджень та експертиз стосовно поданої заявки. Всі зареєстровані дані зберігаються в умовах безпеки та конфіденційності. Процедури захищення та поновлення даних на електронних носіях, а також для запобігання несанкціонованого доступу або внесення змін до них наявні та дотримуються персоналом. Вживає адекватних заходів, узгоджених з нормами чинного законодавства, щоб забезпечити конфіденційність інформації, отриманої у процесі досліджень та експертиз на всіх рівнях проведених робіт, не передає третій стороні інформацію, отриману в процесі досліджень та експертиз, що стосується конкретних зразків або замовника, без письмової згоди останнього. Якщо законодавство вимагає передати інформацію третій стороні, повідомляє замовника про те, що інформацію надано відповідно до Закону. Несе відповідальність за розголошення конфіденційної інформації згідно з чинним законодавством.

  З огляду на зазначене, Рівненський НДЕКЦ МВС, в особі директора Семчука Андрія Григоровича виступає гарантом реалізації Політики у сфері якості і зобов'язується:

• дотримуватися сталої професійної практики та підтримувати високу якість досліджень (випробувань) з метою задоволення вимог замовників;

• не піддавати персонал НДЕКЦ будь-якому адміністративному, фінансовому або іншому тиску, який міг би вплинути на технічні оцінки та результати випробувань;

• не доручати персоналу НДЕКЦ такі види діяльності, які можуть підірвати довіру замовників до незалежності, неупередженості, об’єктивності результатів робіт;

• виключити будь-який вплив сторонніх осіб чи організацій на процес та результати випробувань;

• приділяти особливу увагу підготовці кваліфікованих спеціалістів для проведення випробувань на високому технічному рівні;

• вимагати від співробітників випробувальної лабораторії та Органу з інспектування своєчасного і досконалого вивчення документації системи управління та дотримання встановленої політики у своїй діяльності;

• сприяти своєчасному виявленню відхилень від системи управління та їх попередження або розробці коригувальних дій для усунення виявлених невідповідностей.

  Рівненський НДЕКЦ МВС забезпечує виконання судових експертиз, експертних досліджень, випробувань, оцінки відповідності, оцінки майна, майнових прав і здійснення професійної оціночної діяльності, перевірок за обліками знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів, оглядів місця події та участі в інших слідчих (розшукових) діях за встановленими законодавством вимогами та принципами щодо об’єктивності, неупередженості, недискримінаційності, уникнення конфліктів інтересів і впливу на незалежність суджень працівників Рівненського НДЕКЦ МВС, що забезпечується уникненням зовнішніх та внутрішніх впливів і тисків адміністративного, комерційного, фінансового, родинного чи іншого характеру.

  З метою належного функціонування системи управління керівництво Рівненського НДЕКЦ МВС докладе всіх зусиль для фінансового та організаційного забезпечення:

• дотримання вимог міжнародних і державних технічних регламентів, стандартів, технічних умов та інших нормативних документів;

• неухильного дотримання умов конфіденційності;

• підбору, навчання, стажування, атестування, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу;

• накопичення досвіду експлуатації випробувального (дослідницького) устаткування та засобів вимірювальної техніки, своєчасного та стабільного проведення технічного огляду та планово-попереджувальних ремонтів, а також усунення причин та умов, що призвели до пошкодження такого устаткування, і ефективне здійснення заходів з їх запобігання у майбутньому;

• всебічного аналізу невідповідної роботи з досліджень (випробувань) та ефективного і своєчасного здійснення попереджувальних та коригувальних дій;

• ведення документації і збереження інформації про результати досліджень (випробувань);

• постійного планомірного поліпшення якості досліджень (випробувань), а також особистої відповідальності персоналу Рівненського НДЕКЦ МВС за якість виконаних робіт.

 

Директор

Рівненського НДЕКЦ МВС 

Андрій СЕМЧУК

 

 • Шановні громадяни! 2022-09-29

  З метою отримання інформації щодо перебігу розшуку зниклих безвісті в умовах збройного конфлікту та проведення ДНК-ідентифікації надаємо перелік контактних телефонів за якими ви можете дізнатися необхідну інформацію. Знайдіть необхідний регіон та зателефонуйте за одним із вказаних телефонів.

  Детальніше...

 • День вишиванки 2022 2022-05-19

    Історично так склалося, що в кожному куточку нашої України вишиванка має свою особливість. Адже, для українців мова вишиванки – це письмо, яким вони закарбовували свої мрії, сподівання і побажання.

  Детальніше...

 • Звіт про виконання програми розвитку 2021-2023 роки 2022-02-22

  Детальніше...

 • Відтворили документ із пазлів 2022-02-17

    Ви часто бачили як діти рвуть папір. Більшість батьків вважають що це добре, адже розвивається моторика дитини. Але що робити, коли випадково цим папірцем був важливий документ, особливо документ, дублікат якого виготовити вже неможливо. 

  Детальніше...

 • Результати оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Рівненському НДЕКЦ МВС 2022-02-15

  Відповідно до Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 квітня 2018 року № 294 та на виконання наказу Експертної служби МВС від 09.02.2022 № 4-ЕС-Н-2022 «Про організацію проведення оцінювання роботи із...

  Детальніше...

 • Причина пожежі встановлена! 2022-02-14

    Уявіть Ваш стан, коли посеред ночі дзвонить мобільний телефон і людина стривоженим голосом повідомляє, що ваше авто палає! Уявили? Саме такий дзвінок однієї ночі отримав мешканець Нетішина Сергій. Прибігши на автостоянку, він побачив своє авто охоплене полум’ям. Силами спільних зусиль з рятувальниками, пожежу вдалося погасити. 

  Детальніше...

 • День народження вогнегасника! 2022-02-08

    Вже 159 років вогнегасники залишаються одним із найрозповсюджених і надійних первинних засобів пожежогасіння. 7 лютого вважається Днем народження вогнегасника, так як саме в цей день 1863 року в США був запатентований перший вогнегасник, форма та об’єм якого були досить незвичними.

  Детальніше...

 • Наші досягнення у 2021 2022-02-03

  Детальніше...

 • Amat victoria curam – Перемога любить старанність 2022-02-02

    Рівненський НДЕКЦ МВС після проведеного аудиторами НААУ нагляду за Органом інспектування Рівненського НДЕКЦ МВС отримав атестат про акредитацію від 21.12.2021.

  Детальніше...